Mijn favorieten

Hypotheken Vervolg


We kennen ook de leven-hypotheek:
Bij deze vorm wordt de hypotheek gekoppeld aan een levensverzekering waarvoor u periodiek premies betaalt naast uiteraard de rente. De premies bouwen over een x-aantal jaren een kapitaal op, waarmee u uiteindelijk uw hypotheek aflost. Tussentijds lost u niets af.
Hier profiteert u dus van de maximale aftrek gedurende de gehele looptijd van de hypotheek. Het eindbedrag van de levensverzekering is afhankelijk van het resultaat van de maatschappij waar deze verzekering is ondergebracht, en daardoor is het mogelijk dat de einduitkering niet gelijk is aan de hypotheekschuld.
Deze biedt dus minder zekerheid dan de spaarhypotheek. 
De spaarhypotheek:
Deze lijkt veel op de leven-hypotheek, ook hier wordt tussentijds niets afgelost en gaat men sparen voor de aflossing van de hypotheek via een spaarsysteem, waarbij het percentage spaarrente gelijk is aan het te betalen percentage hypotheekrente. Deze worden zodanig gekoppeld dat het eindresultaat gelijk is aan het hypotheekbedrag. De uitkering is, wanneer aan een aantal fiscale voorwaarden is voldaan, belastingvrij te ontvangen. Het betekent tevens dat u profiteert van een maximale belastingaftrek over de totale looptijd van de hypotheek.
De spaarhypotheek is momenteel de meest populaire hypotheekvorm en geeft de meeste zekerheid.
  En dan is er nog de beleggingshypotheek:
Bij de beleggingshypotheek gaat men ook sparen voor de aflossing aan het eind van de periode, doch hier is men een stuk flexibeler dan bij de spaarhypotheek. Minder strakke fiscale regels bevorderen steeds weer dat de beleggingshypotheek in opmars is.
Met name bij deze vorm kunt u, in het bijzonder wanneer een ander huis wilt kopen, uw overwaarde op een zodanige manier gebruiken dat de lasten voor u per maand niet onoverkomelijk zijn, ja zelfs op een bepaald nivo waarvan u zegt dit kan helemaal niet.

Bij deze vorm is het zo dat de premies (gelden) na aftrek van kosten worden belegd in bepaalde fondsen die u als cliënt zelf kunt bepalen (tot op zekere hoogte). Deze fondsen variëren van Mix-fondsen tot Aandelen-fondsen, ofwel fondsen met een laag risico-profiel en die met een hoog risico-profiel. Afhankelijk van de resultaten van de beleggingen kunt u zelfs wat geld overhouden! Maar beleggen brengt risico's met zich mee, U kunt uw inleg verliezen zodat er niets meer van uw ingelegde geld over is.


En dan is er nog de annuïteiten en de lineaire hypotheek: Uitleg hierover volgt nog